Kiwanis Club Ski

Kiwanis Club Ski

Aktuelle, løpende humanitære aktiviteter

- Kiwanisdukken leveres ut til sykehus, legevakter, ambulanser osv. Den er ment å fungere som trøst, og som en mulighet for helsepersonalet å vise barnet hvor på kroppen behandlingen skal skje.

- Støtte, etter søknad, til skoleturer for elever som trenger dette for å kunne delta på disse

- Burn Camp - sommerleir for brannskadde barn. I samarbeide med Haukeland sykehus


-Mental Helse ungdoms sommerleier.


-Marianne Mørks barneteater.


Humanitær hjelp til Ukraina

Vi støtter også vanskeligstilte personer/barn økonomisk via bl.a. Frivillighetssentralen.

Gaver til utsmykning av det nye Finstadtunet sykehjem. 2 bilder av Jan Baker.

Nyeste kommentarer

04.11 | 16:20

Hei jeg vil leie den 31 desember.

19.10 | 09:09

Hei! Jeg ringte og sendte melding angående utleie av lokale, lørdag 29.o...

07.10 | 22:00

Hei! Jeg ønsker å leie lokale 13-14 mai 2023. Kan dere kontakte meg? Mit...

26.09 | 08:47

Hei Del av BUP Follo er på flyttefot. Vi har noen fine leker til små barn/ ...